Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανωγείων

Το Κ.Π.Ε Ανωγείων λειτουργεί από το Φεβρουάριο του 2006, ανήκει στα κέντρα περιφερειακού τύπου , στεγάζεται στη Μαθητική Εστία Ανωγείων την οποία το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας έχει παραχωρήσει στο Υπουργείο Παιδείας. Το κύριο έργο του Κ.Π.Ε είναι η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση μαθητών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών ομάδων για την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής μέσα από την εκπόνηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων για μαθητές , εκπαιδευτικούς, επισκέπτες   και την τοπική κοινωνία.

Περισσότερα στην ιστοσελίδα: http://www.kpe-anogion.gr/