Σπήλαιο στο “Κορίτσι”

Σπήλαιο με σταλαγμιτικό ενδιαφέρον, μεγάλες γαλαρίες και υπόγεια ποτάμια. ‘Έχει βάθος 200 μέτρα και βρίσκεται στη θέση Κορίτσι (3 χλμ. αριστερά μετά τη Ζώμινθο). Είναι επισκέψιμο μέχρι τα 25 μέτρα βάθος.