Φυσικό πάρκο Ψηλορείτη

Το Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη ιδρύθηκε το 2001 από την εταιρία Α.Κ.Ο.Μ.Μ. – Ψηλορείτης Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. με την επιστημονική υποστήριξη του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Λόγω της πλούσιας γεωποικιλότητας, του πανέμορφου τοπίου και της αναμφισβήτητης ιστορίας και παράδοσής του, το Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη εντάχθηκε, από την ίδρυσή του κιόλας, στο Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων και λίγο αργότερα στο Δίκτυο των Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO, επιτυγχάνοντας έτσι την παγκόσμια αναγνώριση του τόπου αυτού.
Έκτοτε το Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη σε συνεργασία με τους Δήμους της ευρύτερης περιοχής και άλλους αρμόδιους φορείς αναπτύσσει την κατάλληλη υποδομή για να παρέχει τόσο στους επισκέπτες του όσο και στους μόνιμους κατοίκους του μία ποιοτική ζωή σε ένα πρότυπο φυσικό περιβάλλον.
Σήμερα το Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη συμμετέχει ενεργά στις παγκόσμιες προσπάθειες για την προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος, της φυσικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και της βιώσιμης, τοπικής ανάπτυξης μέσω του γεωτουρισμού και άλλων μορφών εναλλακτικών τουρισμού.

Βασικά συστατικά στοιχεία του Γεωπάρκου είναι το σύνολο των γεωλογικών μνημείων της περιοχής, το μοναδικό Φυσικό του περιβάλλον με τον πλούτο και το μεγάλο ενδημισμό των ειδών και το Πολιτισμικό του περιβάλλον, δηλαδή η κουλτούρα, η ιστορία, τα ήθη και τα έθιμα, που φανερώνουν τη διαχρονική και αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης στον Ψηλορείτη.

Κέντρο Πληροφόρησης Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη

Το Κέντρο Πληροφόρησης Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη λειτουργεί στα Ανώγεια και στοχεύει στην ανάδειξη – προβολή και πληροφόρηση των δραστηριοτήτων του φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη και εν γένει στην ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής μέσα από μόνιμες εκθέσεις και εκδηλώσεις.

Περισσότερα: http://www.psiloritis-natural-park.gr