Το φυσικό τοπίο

Το σύνολο   σχεδόν της επιφάνειας που Καταλαμβάνει ο δήμος Ανωγείων βρίσκεται εντός των ορίων της περιοχής του Ψηλορείτη που έχει πενταχθεί στο Δίκτυο «ΦΥΣΗ 2000» (Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) επειδή παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον από πλευράς φυσικού περιβάλλοντος. Το Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη ιδρύθηκε το 2001 από την εταιρία Α.Κ.Ο.Μ.Μ. – Ψηλορείτης Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. με την επιστημονική υποστήριξη του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Γενικά η ευρύτερη ορεινή περιοχή των Ανωγείων και του Ψηλορείτη χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία τοπίων, υψηλή βιοποικιλότητα, παρουσία πολλών ενδημικών ειδών φυτών και ζώων της Κρήτης και της Ελλάδας, σπάνιες φυτικές διαπλάσεις, σπάνια και απειλούμενα είδη. Ακόμα εντοπίζονται σημαντικοί γεωλογικοί σχηματισμοί με σπάνια οικοσυστήματα. Εκτός από το λατρευτικό σπήλαιο Ιδαίο Άντρο υπάρχει μεγάλος αριθμός σπηλαιοβαράθρων που έχουν προσελκύσει σημαντικές σπηλαιολογικές αποστολές, ξένες και ελληνικές