Δάσος Τρυγιόδω – Βρουλίδια

Ένα σημαντικό οικοσύστημα πρινοδάσους το οποίο καταλαμβάνει την εσωτερική κοιλάδα του ορεινού όγκου των Ανωγείων που ορίζεται σαν συνέχεια της περιοχής Ζωμίνθου.

Τα δέντρα που το απαρτίζουν έχουν μεγάλη ηλικία, η διάμετρος του κορμού τους σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνάει το 1 μέτρο και το ύψος τους μπορεί να φθάσει τα 15 μέτρα. Μαζί με τους πρίνους υπάρχουν και άλλα είδη τυπικά της κρητικής χλωρίδας όπως η αριά, η φιλύκη, ο ασφένταμος, το κυπαρίσσι, το πεύκο, το πλατάνι, οι αχλαδιές κ.τ.λ. Η σημασία του δάσους οφείλεται στο γεγονός ότι τα πουρνάρια ξέφυγαν από τη συνήθη θαμνώδη μορφή και μέγεθος και απέκτησαν δενδρώδη μορφή.

Στις πλαγιές περιμετρικά του δάσους μπορείτε να δείτε διάσπαρτα αρκετά μητάτα.