Παραδοσιακές κατοικίες

Παραδοσιακές κατοικίες

Μονόχωρες και διώροφες κατοικίες Τυπολογικά η απλούστερη μορφή κατοικίας που συναντάμε είναι το μονόχωρο ισόγειο, το οποίο σε ένα ενιαίο χώρο στέγαζε όλες τις καθημερινές λειτουργίες. Στο μονόχωρο η «παραστιά» η αρχαία «εστία» ήταν ταυτόχρονα και η κουζίνα του...
Τα μητάτα της Νίδας

Τα μητάτα της Νίδας

Τα Μητάτα της Νίδας Γύρω από το οροπέδιο της Νίδας βρίσκονται τα μητάτα, χαρακτηριστικά ξερολιθικά κτίσματα τα οποία χρησιμοποιούνται από τους βοσκούς για εποχιακή κατοικία. Ετυμολογικά η ονομασία αυτών των αρχέγονων κατασκευών προέρχεται από τη λατινική λέξη METATUM...